O nás

emBuild, s.r.o.

Špecializujeme sa na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a protihlukových stien. Disponujeme širokou škálou produktov s najvyššou kvalitou a parametrami. Všetky naše produkty sú certifikované a použiteľné nielen na slovenskom trhu.
Spoločnosť emBuild, s.r.o. je členom združenia emTeam.

PRODUKTY

Naše produkty s najvyššou kvalitou a parametrami prispievajú k bezpečnosti a chránia ľudí pred hlukom na stovkách kilometrov ciest po celej Európe.
Neustále ich modernizujeme tak, aby spĺňali najnovšie predpisy a vyhlášky.
Pre zachýtné bezpečnostné zariadenia disponujeme schválenými Technickými podmienkami výrobcu, vyhovujú značkám kvality RAL RG 620 a CE.
Protihlukové steny vyhovujú náročným krytériám, značke kvality CE.
 • Záchytné bezpečnostné zariadenia

  ikonky Embuild_1_zachytne zariadenie

  Naše zvodidlá spĺňajú všetky zákonné podmienky pre použitie na pozemných komunikáciách. Disponujeme odporučením MDVSR pre používanie záchytných bezpečnostných zariadení na pozemných komunikáciách, na základe spracovaných TPV. Všetky časti záchytných bezpečnostných zariadení sú chránené pred koróziou žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.
  Technické podmienky výrobcu Vám zašleme na požiadanie.

  Oceľové zvodidlá

  Cestné zvodidlá
  záchytné bezpečnostné zariadenia s úrovňou zachytenia N2- H4b.
  Mostné zvodidlá
  záchytné bezpečnostné zariadenia s úrovňou zachytenia N2- H4b.

  Tlmiče nárazu

 • Protihlukové steny

  ikonky Embuild_2_stena-02

  Protihlukové steny sa používajú pri dopravných stavbách, priemyselných objektoch a všetkých ostatných miestach, kde je potreba zníženia hladiny hluku. Okrem plnenia svojej hlavnej úlohy - ochrany proti hluku v obývaných oblastiach, sú ochranné panely aj súčasťou krajiny. Je teda potrebné aby svojím vzhľadom zapadli do prostredia. Dodávame protihlukové steny, ktoré sa rozdeľujú podĺa výplňových materiálov nasledovne:

  Hliníkové
  Jednostranné a obojstranné hliníkové panely pohlitivé aj odrazivé. Testy našich hliníkových panelov preukázali, že v prípade ich použitia na ochranu proti hluku dosahujú vysokú efektivitu.
  Zvuková pohltivosť až do kategórie A5, Vzduchová nepriezvučnosť až do kategórie B3.

  Transparentné
  Odrazivé transparentné protihlukové steny s vysokou priepustnosťou svetla.

SLUŽBY

Kontakt

emBuild, s.r.o.
 Revolučná 10, 010 01 Žilina
e-mail: embuild@embuild.sk www.embuild.sk
Tel.: +421 948 838 800